Hoofdstuk 4. Geavanceerde handelingen

Hier vindt u een aantal wat geavanceerdere functies om uw documenten te bewerken.

De bibliotheek

molsKetch heeft een bibliotheekfunctie waarin u veelgebruikte structuren kunt vinden. Ook kunt u zelf nieuwe structuren toevoegen en later gebruiken.

Een molecuul uit de een bibliotheek toevoegen

Om een molecuul uit een bibliotheek toe te voegen, selecteert u eerst de juiste tab aan de linkerkant van het venster. Vervolgens kiest u het gewenste molecuul. Door op het molecuul te dubbelklikken, wordt het automatisch aan de scene toegevoegd. Hierna kunt u het molecuul naar de gewenste positie verplaatsen.

Een molecuul aan de eigen biblioteek toevoegen

Om een molecuul aan de eigen bibliotheek toe te voegen, gaat u eerst naar de verplaatsmodus en selecteert u het gewenste molecuul. Vervolgens kiest u de juiste tab aan de linkerkant van het venster en klikt op de knop "Toevoegen...: . U krijgt nu een dialoogvenster waarin u de naam van het molecuul kan opgeven. Het molecuul wordt nu toegevoegd aan de bibliotheek.

Een molecuul verwijderen uit de eigen bibliotheek.

Om een molecuul te verwijderen uit de eigen bibliotheek selecteert u het te verwijderen item. Vervolgens klikt u op de knop "Verwijderen". Deze actie kan niet ongedaan gemaakt worden.

Het klembord

In molsKetch kunt u het klembord gebruiken om moleculen te knippen, kopieren of plakken in het huidige document. Bovendien wordt de selectie als afbeelding op het systeemklembord geplaatst zodat u deze in andere programma's kunt gebruiken. Om de acties knippen en kopieren uit te voeren, moet eerst een selectie worden gemaakt vanuit de verplaatsmodus. Plakken is alleen beschikbaar als er momenteel een molecuul op het programmaklembord staat.

Voorkeuren aanpassen

U kunt een aantal instellingen aanpassen die invloed hebben op de manier waarop molsKetch de structuren tekent.

Automatisch waterstof toevoegen

Als deze optie aan staat zal molsKetch bij organische elementen automatisch waterstof toevoegen om het atoom neutraal te maken.

Neutrale koolstofatomen weergeven

Als deze optie uit staat zullen neutrale koolstofatomen in een structuur automatisch verborgen worden.

Neutrale waterstofatomen weergeven

Als deze optie uit staat zullen neutrale waterstofatomen in een structuur automatisch verborgen worden.

Atoomlading weergeven

Als deze optie aanstaat zal de lading van een atoom weergegeven worden.

Bindingslengte

Hier kunt u de standaard bindingslengte opgeven. Het dynamische grid zal nu automatisch bindingen met deze lengte suggereren. Bestaande bindingen worden niet aangepast.

Het informatievak

In het informatievak wordt informatie over de huidige items weergegeven. U vindt hier onder andere de molecuulformule, het molecuulgewicht en de totale lading. De gewenste informatie kan naar andere toepassingen worden gekopieerd.