Appendix A. Installatie

molsKetch is ontworpen om op meerdere besturingsystemen te draaien. Momenteel is het succesvol getest onder Microsoft Windows en Linux, maar het is goed mogelijk dat het ook onder andere systemen draait.

Microsoft Windows

De installatie onder Microsoft Windows is het eenvoudigst met de installer. De installer is te downloaden van http://www.student.tue.nl/Q/h.v.eersel. Start de installer en volg de instructies op het scherm. Na deze stappen is molsKetch geinstalleerd. Uiteraard is het ook mogelijk om zelf de broncode te compileren onder Windows. Voor meer informatie hierover zie Broncode compileren.

Binaire installatie onde Linux

Binaire installatie onder linux is mogelijk met de packages voor de verschillende distributies. Momenteel is er alleen een pakket voor Debian verkrijgbaar. Om molsKetch te kunnen draaien moet de qt4 runtime en de openbabelbibliotheek geinstalleerd zijn.

Compileren vanaf de broncode

De broncode van molsKetch is vrij beschikbaar onder de GPL. Om de brondcode te kunnen compileren zijn de qt4 en openbabel bibliotheken en headers nodig. Onder Windows kan gebruik gemaakt worden van MinGW of Cygwin.