Hoofdstuk 5. Overzicht

Menu Bestand

In het menu bestand vindt u opdrachten die te maken hebben met het openen en opslaan van documenten in verschillende formaten.

Nieuw

Opent een nieuw leeg document

Openen...

Opent een bestaand document.

Opslaan

Slaat het huidige document op.

Opslaan als...

Slaat het huidige document onder een andere naam.

Importeren

Voegt een bestaand document toe aan het huidige document.

Exporteren

Exporteert het huidige document als afbeelding.

Printen

Print het huidige document.

Afsluiten

Sluit het programma af.

Menu Bewerken

Hierin vindt u acties om het document te bewerken.

Ongedaan maken

Maakt de laatste bewerking ongedaan.

Opnieuw

Voert de laatst herstelde bewerking opnieuw uit.

Knippen

Knipt de huidige selectie naar het klembord als afbeelding.

Kopieren

Kopieert de huidige selectie naar het klembord.

Plakken

Plakt de huidige inhoud van het klembord in het document.

Alles selecteren

Selecteert alle objecten in het documenten.

Uitlijnen op rooster

Lijnt alle objecten uit op afgeronde coordinaten.

Toevoeg modus

Ga naar de modus waarin u element kunt toevoegen.

Verwijder modus

Ga naar de modus waarin u objecten kunt verwijderen.

Verplaats modus

Ga naar de modus waarin u objecten kunt verplaatsen.

Bewerk voorkeuren...

Opent een dialoogvenster waarin u verschillende voorkeuren kunt instellen.

Menu Beeld

In dit menu vindt u opties om het de weergave aan te passen.

Zoom in

Zoomt in op het huidige document.

Zoom uit

Zoomt uit op het huidige document.

Zoom fit

Zoomt zodanig dat alle onderdelen op het scherm zichtbaar zijn.

Zoom reset

Herstelt het zoomniveau op het standaardniveau.

Menu Help

Hier vindt u informatie over de informatie over de werking van het programma.

Hadnleiding

Opent deze handleiding in de helpbrowser.

Over molsKetch

Geeft informatie over het programma.

Over Qt

Geeft informatie over het Qt framework.